Nyt 17. december: danskengelsk

 

Kære brødre og søstre,

vores biskop Czeslaw har skrevet et brev om Corona-situationen, som betyder følgende for vores menighed:

Vi havde jo alle nok håbet, at vi kunne have undgået nye coronatiltag i vore kirker. Men det stigende antal infektioner og hospitalsindlæggelser kræver en reaktion: Som de fleste nok ved, besluttede Epidemiudvalget, at Corona igen skal klassificeres som en samfundskritisk sygdom, og fra fredag den 12. november genindføres Coronapasset mange steder, heriblandt ved messer, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Coronapasset skal kun vises ved messer, gudstjenester, og øvrige kirkelige handlinger og arrangementer i menighederne, hvis der deltager flere end 200 personer – så dette berører ikke os i Vejle og Fredericia i øjeblikket. Men det er vigtigt at kirkerne fortsat tænker på de mennesker, blandt andret ældre og syge, som befinder sig i en risikogruppe, og derfor er ekstra udsatte over for sygdom. De må ikke glemmes. Derudover er det vigtigt, at vi fortsat er opmærksomme på, at sygdommen stadig er i vort samfund. Man skal således blive hjemme hvis man er smittet, holde afstand, hvor det er muligt og have fokus på hånd-hygiejne, udluftning og rengøring.Efter lempelserne af restriktionerne i august blev enkelte indskrænkninger stadig opretholdt. Det drejer sig om brug af vievand, fysisk fredshilsen, frembæring af hostier fra kirkens indgang samt kollekt. I betragtninger af de øgede smittetal vil der foreløbig ikke ske nogen ændringer på disse områder. Det betyder, at der fortsat ikke gøres brug af vievand ved indgangen, at fredshilsen ikke foregår ved fysisk kontakt, at kollekt optages ved kirkens indgang eller via MobilePay samt at de hostier, der skal konsekreres, ikke bæres frem nede fra kirken.

Det anbefales fortsat at modtage kommunionen i hånden; men mund-kommunion er stadig tilladt. Hvis kommunionen uddeles i munden er det dog vigtigt, at de retningslinjer, som blev udsendt den 16. august fortsat overholdes, ikke mindst på grund af de øgede smittetal og den bekymring, der kan opstå hos nogle af de troende. Dette betyder at de, der ønsker at modtage kommunionen i munden, kommer frem til sidst. Jeg er sikker på, at vi kan gøre dette godt i praksis; vi præster vil vente lidt, hvis det er nød-vendigt, for at sikre, at alle, der ønsker det, kan roligt modtage den hellige kommunion.

Lad os fortsat tillidsfuldt bede Gud om at afvende pandemien, forskåne os for smitte, helbrede de syge og styrke dem, som stadig på andre måder er ramt af pandemien.