KIRKESKAT

Den Katolske Kirke er ikke pavens, biskoppernes eller præsternes, den er alle de troendes Kirke. Kirken er et fællesskab, vi hver især skal støtte. Vi har et ansvar for at bidrage til Kirken, så de tre ben der bærer enhver menighed kan udleves: liturgi, forkyndelse af det glade budskab og tjeneste for næsten. Et bidrag til Kirken er ikke som et medlemskontingent. Det er en aktiv deltagelse og støtte til vores fælles Kirke.

Hver søndag samler vi penge ind via kollekten. Det er et godt og vigtigt bidrag, hvor vi både støtter vores egen lokale menighed og af og til støtter fællesprojekter som Caritas, Missio, de præstestuderende m.m. Da kollekten varierer fra søndag til søndag, kan vi ikke kalkulere med dette beløb. Derfor er kirkeskatten en vigtig indtægt for vores menighed og for vores bispedømme. Den sikrer et fast beløb, så vi ved, hvad der forventes af indtægter.

Af den kirkeskat du betaler går, 60 % til menigheden og 40 % går til bispedømmets fælles udgifter.

Udgifterne i sognet er de samme som man finder i et hvert hjem: varme, elektricitet, vand, vedligeholdelse af bygningen, bil m.m. Dertil kommer udgifter til undervisning, aktiviteter i menigheden, sogneblad, kort sagt det der giver liv til de fysiske rammer i vores menighed.

De 40 % til bispedømmets fælles udgifter går primært til præstelønninger, til uddannelse af nye præster, fælles aktiviteter som Pastoral Centret, administration og solidarisk støtte til andre menigheder med udgifter, de ikke selv kan betale, som f. eks. et nyt tag til kirken.

Hvor meget skal man betale?
Bispedømmet anbefaler at man betaler 1 % af sin skattepligtige indkomst, det svarer nogenlunde til det beløb, medlemmer af folkekirken betaler i kirkeskat.
Hvis du opgiver dit cpr. nummer ved tilmelding til kirkeskat, vil dit bidrag automatisk blive trukket fra i SKAT.

Hvis du allerede er tilmeldt ordningen, vil vi bede dig overveje om dit bidrag står i forhold til din skattepligtige indkomst, kirkens behov og hvad du er i stand til at give.

Hvordan?
Tilmelding kan ske online: http://www.katolsk.dk/kirkeskat/

Eller du kan downloade denne blanket og aflevere/sende den til Sognepræsten:

Gregor Pahl O. Præm.
Fjellegade 2
DK – 7100 Vejle

Det samme link og den samme blanket kan også bruges hvis du ønsker at øge dit bidrag.