Jean Ophoff, O.Præm.

Født 1945 i Belgien.
Efter studentereksamen trådte han i 1964 ind i præmonstratenserabbedi Averbode i Flandern i Belgien.
Aflagde klosterløfterne i 1966 og blev præsteviet i 1972.
Kom i 1973 til Danmark

Er pt. sognepræst ved Sct. Knuds Kirke, Fredericia og Sct. Norberts Kirke,  Vejle.
Superior for præmonstratensere i Danmark.

Klosteret Averbode  │  Præmonstratenserne