Gregor Pahl, O. Præm.

Født i 1981. Præsteviet i 2008
Trådte ind i præmonstratenserklosteret Hamborn i Duisburg i 2012
Aflagde evige profese i 2016

Er præst ved Sct. Knuds Kirke, Fredericia og Sct. Norberts Kirke,  Vejle.

g.pahl@katolsk.dk – tlf +45 23 60 53 26