Jean Ophoff, O.Præm

Født 1945 i Belgien.
Efter studentereksamen trådte han i 1964 ind i præmonstratenserabbedi Averbode i Flandern i Belgien.
Aflagde klosterløfterne i 1966 og blev præsteviet i 1972.
Kom i 1973 til Danmark

Er sognepræst ved Sct. Knuds Kirke, Fredericia og Sct. Norberts Kirke,  Vejle.
Superior for præmonstratensere i Danmark.

Klosteret Averbode  │  Præmonstratenserne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gregor Pahl, O. Præm.

Født i 1981. Præsteviet i 2008
Trådte ind i præmonstratenserklosteret Hamborn i Duisburg i 2012
Aflagde evige profese i 2016

Er præst ved Sct. Knuds Kirke, Fredericia og Sct. Norberts Kirke,  Vejle.