Sankt Knuds Kirke – Romersk-katolsk

Sankt Knuds Kirke
Sjællandsgade 48
7000 Fredericia

Bank: Danske Bank 3205-3205124551

MobilePay: 41312

Messetider
Onsdag kl. 18.30
Fredag kl. 11.00
Søndag kl. 15.00 Højmesse
Ændringer: se kalenderen

Skriftemål: Efter aftale med præsten

Sognepræst:
Jan Ophoff O. Præm.
Fjellegade 2, 7100 Vejle
Tlf.:  21 42 93 45

Find Sankt Knuds Kirke

 

Menighedsråd

Sognesekretær: Irena Erdmann

Kasserer: Sven Jensen