Mødeorientering fra menighedsrådet

Referatet fra menighedsrådsmøderne bliver ophængt på tavlen i menighedslokalet.

Herunder nævnes vigtige punkter fra møderne.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 9. august 2019

Halvårsregnskabet blev gennemgået.

Vores forsikringsselskab er blevet kontaktet angående de 2 blyindfattede forsatsvinduer i kirken og 3 alm. glas: 1 i menighedssal og 2 i varmerummet. Aftalen blev, at forsikringsselskabets samarbejdspartner ordner de 3 alm. ruder og vi indhentet tilbud på de 2 blyindfattede forsatsvinduer. Der gøres indsigelse over at glassene ikke er kitfalset.

Der er taget kontakt til en 3. glarmester for at få et klarere billede af prisen for reparation af de blyindfattede vinduer i kirken.

Der ansøgning om midler til ovenstående hos Slots- og kulturstyrelsen.

Kirkens varmeanlæg/styring er blevet gennemgået og der arbejdes videre med en adskillelse af varmen til Kirken og den gamle præstegård. Der tages kontakt til skolen omkring dette. Der arbejdes på at arbejdet udføres i løbet af efteråret. Financieringen blev drøftet og vil blive drøftet videre.

Der bliver taget kontakt til mureren for at få taget færdigrepareret.

Der har været kontakt med blikkenslager, men menigheden opfordres til at holde øje med vandspyerne i tårnet, når det regner.

Der arbejdes i samarbejde med præsten videre med belysning ved alter, ambo og indgangsdør.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni 2019

Tilbuddet fra murer omfatter: understrygning på loft, især rundt om vinduer, reparation af sydmur i klokketårn, overstrygning i de 3 yderste tagstensrækker ved gavl mod øst

Nye lamper opsat i menighedslokalet. Et stk. PH. lampe opsat på 1.sal.

Nye duge er indkøbt. Der købes et stk. kontorskab til menighedslokalet.

Det undersøges, om vi har en glasforsikring.    

JB kontakter Slots- og kulturstyrelsen om midler til at istandsætte de blyindfattede vinduer.

Der arbejdes videre med belysning ved ambo samt ved indgangsdør i Sjællandsgade

Der er blevet sendt ansøgning til Fonden Hoffmanns Minde, som har bevilget kr. 88.000 til reparation af tag samt til reparation af de blyindfattede vinduer.

Sct. Norberts menighed kommer på besøg den 28. september.

DUK arrangerer sammen med Horsens DUK fodboldturnering den 7. sep. i Horsens.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 8. maj 2019

Regnskabet for de første 4 måneder blev gennemgået. Renoveringsarbejder 2018 er færdiggjort, og der sendes regnskab til tilskudsgiverne for udbetaling af tilskud.

Tilbud vedr. skader på taget, kirkeloft og tårn blev gennemgået og vedtaget.

Det afklares, hvilken glarmester der vælges til reparation af glasmosaikvinduer i kirken.

Der arbejdes videre med belysning ved indgangsdør og ambo.

Reception for 1. kommunikanter og firmander flyttes til pinsedag den 9. juni.

Der tages kontakt til Sct. Knuds Skole vedr. det fælles varmeanlæg for kirkebygningen og den gamle præstebolig i haven.

Der ses på en genindvielse af Antonio da Costas gravmæle.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 3. april 2019

De nuværende borde i menighedslokalet bevares og der indkøbes 20 nye stole.

Der er aftalt gaver til firmander og 1. kommunikanter.

Der udarbejdes liste over arbejdsopgaver til arbejdsdagen den 25. maj.

Der udarbejdes fondsansøgning til reparation af 2 blyindfattede vinduer og tag- og murskader.

“Vandrestatuen“ af Maria fortsætter i vandring fra 1. søndag i maj.

40-50 personer fra Fredericia Fodslaw kommer på besøg i kirken d. 25.maj.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts 2019

Renovering 2018 – der mangler rensning og forsegling af mindepladen på Brdr. Schüttens Skole.

Brdr. Schüttens Skole – menighedslokalet, gang til kirken og køkken er malet. Der arbejdes videre med belysning, nye stole og borde og der indkøbes nye skabe til 1. sal.

Der indhentes flere tilbud på renovering af de blyindfattede vinduer i kirken.

Der deltog mellem 45 og 50 personer, heraf 15 børn i fastelavnsfest/reception.

Der mangler folk til at åbne og lukke kirken ved anløb af krydstogtskibene.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 4. februar 2019

Malerarbejdet i Schüttens Skole er næsten færdigt. Der arbejdes videre med belysning og nyt inventar

Regnskab og budget gennemgået og godkendt.

Der er modtaget tilbud på reparation af blyindfattede vinduer.

Der er 2 børn til første kommunion samt 3 firmander. Firmanderne firmes i Vejle.

Den 26. maj er der reception for 1. kommunikanter og firmander.

Brochure om Sct. Knuds Kirke.

Der arbejdes med forslag til belysning ved indgangsdør samt belysning ved ambo (læsepult).

Kirken holdes åben, når der anløber krydstogtskibe. Der kommer 20 krydstogtskibe Det første anløber mandag den 1. april, den sidste tirsdag den 24. december. Liste er ophængt i menighedslokalet.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 9. januar 2019

Vedr. renoveringen mangler følgende: Mindetavle (Brdr. Schüttens Skole) samt “Den franske lilje“. Det afsluttes i marts, når vejret tillader det.

Der arbejdes videre med menighedslokalerne og aflåst skab til kontoret.

Der indhentes tilbud fra glarmesteren på reparation af de blyindfattede ruder i kirken.

Der ses på sikkerheden på computeren på 1. sal. Der installeres antivirusprogram og password til sognepræst og sekretær.

Fastelavnsfest “slå katten af tønden“ med spisning i skolens musiklokale (Laden) søndag den 3. marts efter messen.

Der er indhentet børneattester på relevante personer.   

Arbejdsdag for menighed og skole 25. maj. Sæt kryds i kalenderen.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 30. november 2018

Der holdes adventsfest søndag den 2. december efter messen.

Renoveringen af kirken følger planen.

Der laves aftaler med frivillige til istandsættelse af menighedslokalet mm og der ses på nye møbler.

Der arbejdes med sikre mails, hvor der er behov.

Det er besluttet at få lysdæmpning installeret i kirken.

Skolen tager sig af snerydning i skolens åbningstid. Det betyder, at vi så selv kun skal tage os af snerydning lørdage og søndage samt i ferieperioder.

Pastor Jan vil gerne have et aflåst skab til alle vigtige dokumenter.

Det blev besluttet, at årets sidste menighedsrådsmøde skal afholdes samme dag som skolen har julebazar med fællesspisning på skolen. Dette skal være en tilbagevendende begivenhed.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 7. november 2018

Renovering 2018: Tømreren og mureren er færdige, maleren er ikke færdig, blikkenslageren mangler at skifte nedløbsrør og stenhuggeren at færdigrense gravmælet for da Costa.

Der indhentes tilbud på pærer og lysdæmper til kirken

Menighedslokalet istandsættes: der ses på lyssætningen, det undersøges, hvad der kan gøres ved gulvet og der ses på andre borde og stole. Gardiner fjernes og erstattes af persienner som i præsteværelset på 1. sal.

I anledning af 80 årsdagen for Krystalnatten er der fakkeloptog fra Den jødiske Kirkegård til I.P. Schmidtgården fredag d. 9. november, p. Jan Ophoff. o.præm. deltager.

Der er planlagt en tur til klosteret i Averbode i Belgien for Sct. Knuds og Sct. Norberts menigheder.

Den 13. dec. er der Luciaoptog og krybbespil i Sct. Knuds Kirke for menighed og skole.

Julemarked på skolen d. 30. nov.

Adventsfest i forbindelse med 1. søndag i advent d. 2. dec.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. oktober 2018

Finansieringen af renoveringen er på plads og arbejdet er godt i gang. Menighedens andel bliver på 30.000, som der søges afgiftsfritagelse for til bispedømmet.

17 personer fra menigheden drager sammen med p. Jan Ophoff o.præm på valfat til Lourdes.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 12. september 2018

Der arbejdes med finansieringen af renoveringsprojektet.

Menighedens deltagelse i fodboldstævne i Horsens forløb godt. Fredericia vandt pokalen.

Der arrangeres fælles menighedstur for Vejle og Fredericia til Averbode i Kristi himmelfartsferien 2019.

Der er sket genudnævnelse af gudstjenesteleder og kommunionsuddelere og nyudnævelse af kommunionsuddelere ved Sankt Knuds Kirke.

Der søges børneattest på relevante personer.

Der arbejdes på at få en lokalafdeling af DUK op at stå.