Mødeorientering fra menighedsrådet

Referatet fra menighedsrådsmøderne bliver ophængt på tavlen i menighedslokalet.

Herunder nævnes vigtige punkter fra møderne.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 4. februar 2019

Malerarbejdet i Schüttens Skole er næsten færdigt. Der arbejdes videre med belysning og nyt inventar

Regnskab og budget gennemgået og godkendt.

Der er modtaget tilbud på reparation af blyindfattede vinduer.

Der er 2 børn til første kommunion samt 3 firmander. Firmanderne firmes i Vejle.

Den 26. maj er der reception for 1. kommunikanter og firmander.

Brochure om Sct. Knuds Kirke.

Der arbejdes med forslag til belysning ved indgangsdør samt belysning ved ambo (læsepult).

Kirken holdes åben, når der anløber krydstogtskibe. Der kommer 20 krydstogtskibe Det første anløber mandag den 1. april, den sidste tirsdag den 24. december. Liste er ophængt i menighedslokalet.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 9. januar 2019

Vedr. renoveringen mangler følgende: Mindetavle (Brdr. Schüttens Skole) samt “Den franske lilje“. Det afsluttes i marts, når vejret tillader det.

Der arbejdes videre med menighedslokalerne og aflåst skab til kontoret.

Der indhentes tilbud fra glarmesteren på reparation af de blyindfattede ruder i kirken.

Der ses på sikkerheden på computeren på 1. sal. Der installeres antivirusprogram og password til sognepræst og sekretær.

Fastelavnsfest “slå katten af tønden“ med spisning i skolens musiklokale (Laden) søndag den 3. marts efter messen.

Der er indhentet børneattester på relevante personer.   

Arbejdsdag for menighed og skole 25. maj. Sæt kryds i kalenderen.

 

Menighedsrådsmøde fredag den 30. november 2018

Der holdes adventsfest søndag den 2. december efter messen.

Renoveringen af kirken følger planen.

Der laves aftaler med frivillige til istandsættelse af menighedslokalet mm og der ses på nye møbler.

Der arbejdes med sikre mails, hvor der er behov.

Det er besluttet at få lysdæmpning installeret i kirken.

Skolen tager sig af snerydning i skolens åbningstid. Det betyder, at vi så selv kun skal tage os af snerydning lørdage og søndage samt i ferieperioder.

Pastor Jan vil gerne have et aflåst skab til alle vigtige dokumenter.

Det blev besluttet, at årets sidste menighedsrådsmøde skal afholdes samme dag som skolen har julebazar med fællesspisning på skolen. Dette skal være en tilbagevendende begivenhed.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 7. november 2018

Renovering 2018: Tømreren og mureren er færdige, maleren er ikke færdig, blikkenslageren mangler at skifte nedløbsrør og stenhuggeren at færdigrense gravmælet for da Costa.

Der indhentes tilbud på pærer og lysdæmper til kirken

Menighedslokalet istandsættes: der ses på lyssætningen, det undersøges, hvad der kan gøres ved gulvet og der ses på andre borde og stole. Gardiner fjernes og erstattes af persienner som i præsteværelset på 1. sal.

I anledning af 80 årsdagen for Krystalnatten er der fakkeloptog fra Den jødiske Kirkegård til I.P. Schmidtgården fredag d. 9. november, p. Jan Ophoff. o.præm. deltager.

Der er planlagt en tur til klosteret i Averbode i Belgien for Sct. Knuds og Sct. Norberts menigheder.

Den 13. dec. er der Luciaoptog og krybbespil i Sct. Knuds Kirke for menighed og skole.

Julemarked på skolen d. 30. nov.

Adventsfest i forbindelse med 1. søndag i advent d. 2. dec.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10. oktober 2018

Finansieringen af renoveringen er på plads og arbejdet er godt i gang. Menighedens andel bliver på 30.000, som der søges afgiftsfritagelse for til bispedømmet.

17 personer fra menigheden drager sammen med p. Jan Ophoff o.præm på valfat til Lourdes.

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 12. september 2018

Der arbejdes med finansieringen af renoveringsprojektet.

Menighedens deltagelse i fodboldstævne i Horsens forløb godt. Fredericia vandt pokalen.

Der arrangeres fælles menighedstur for Vejle og Fredericia til Averbode i Kristi himmelfartsferien 2019.

Der er sket genudnævnelse af gudstjenesteleder og kommunionsuddelere og nyudnævelse af kommunionsuddelere ved Sankt Knuds Kirke.

Der søges børneattest på relevante personer.

Der arbejdes på at få en lokalafdeling af DUK op at stå.