På disse sider kan du løbende blive informeret om Sankt Knuds Kirkes menighed.

 

Nyt:
 

Sogneblad

På grund af den nuværende usikkerhed om hvordan messerne kan/skal afholdes i den kommende tid, udkommer næste sogneblad først i sidste halvdel af juni, hvor det forventes, at der er mere klarhed omkring messeafholdelse hen over sommeren.

Følg med på hjemmesiden omkring tidspunkter for messeafholdelse.

 

Kære menighed.

Så kommer langt om længe den dag, kirkerne kan genåbnes efter flere ugers corona-lukketid.

Kirkerne er i lighed med butikker, offentlig transport, cafeer, restauranter m.m. bundet til restriktioner i bekæmpelsen af smittefare.

Tirsdag den 19. maj vil Det biskoppelige Råd præcisere bestemmelserne med særligt henblik på brug af vores katolske kirker.

Men dette ligger dog allerede fast: 1 person pr. 4 m2. For vores Sct. Knuds Kirke betyder det maks. 30 personer, hvilket er mindre end der normalt kommer til en søndagsmesse. Der skal siddes med en afstand på 1 meter og synges der i kirken skal afstanden være 2 meter. Med 2 meter kan der slet ikke være 30 personer, derfor må vi, så længe restriktionerne gælder, undvære salmesang.

For at kunne være så mange som muligt til søndags- og helligdagsmesser vil jeg indtil videre på søn- og helligdage læse 2 messer: kl. 15.00 og kl. 16.00.

I den kommende tid vil der være en tilmeldingsseddel i kirken, hvor I/du kan notere om I/du fremover agter at komme kl. 15.00 eller kl. 16.00.

På den måde vil blive plads til flere, når kirkegængerne bliver spredt over de to messer.

På forhånd tak.

Hverdagsmesserne vil fra mandag den 25. maj igen blive afholdt, onsdag kl. 18.30 og fredag kl. 11.00.

Jeg glæder mig til atter at være sammen med jer og fejre den hellige messe.

 

Med venlig hilsen

Jan Ophoff, sognepræst